Strona internetowa

Genomika pętli


Opis

Loop Genomics opracowało syntetyczną technologię sekwencjonowania z długim odczytem, która wykorzystuje istniejące sekwencery Illumina® krótki odczyt w połączeniu z technologią kodowania kreskowego LoopSeq®, aby umożliwić sekwencjonowanie pojedynczej cząsteczki o długim poczycie na dowolnej infrastrukturze Illumina®.

Uwagi techniczne i wytyczne