Strona internetowa

DDN


Opis

DataDirect Networks, Inc. (DDN) jest światowym liderem w dziedzinie przechowywania danych na dużą skalę dla nauk przyrodniczych i genomiki.

Około połowa wszystkich dużych centrów genomiki na całym świecie wykorzystuje DDN jako głównego dostawcę pamięci masowej danych w aplikacjach do sekwencjonowania, potokach genomicznych i rozwiązaniach do współpracy danych.

DDN jest wiodącym na świecie dostawcą pamięci masowej big data dla globalnych organizacji intensywnie wykorzystujących dane. Od ponad 18 lat DDN opracowuje, wdraża i optymalizuje systemy, oprogramowanie i rozwiązania pamięci masowej, które umożliwiają przedsiębiorstwom, dostawcom usług, badaniom i agencjom rządowym generowanie większej wartości i skrócenie czasu uzyskiwania wglądu w dane, lokalnie i w chmurze. Organizacje wykorzystują moc technologii pamięci masowej DDN i głęboką wiedzę techniczną swojego zespołu do przechwytywania, przechowywania, analizowania, współpracy i dystrybucji informacji i treści na największą skalę w najbardziej wydajny, niezawodny i opłacalny sposób. Klientami DDN są wiele wiodących na świecie organizacji opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, firmy produkcyjne i energetyczne, instytucje rządowe i badawcze oraz dostawcy usług internetowych i chmurowych.