Strona internetowa

Życiorys


Opis

Claremont Biosolutions opracował rodzinę zastrzeżonych produktów do ultrastałej mechanicznej lizy komórek, ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA oraz opłacalnego wykrywania w czasie rzeczywistym amplifikowanych sekwencji DNA. Claremont BioSolutions koncentruje się na opracowywaniu produktów, które łączą szybkość z łatwością użycia.

Claremont Biosolutions jest również wynalazcą The SimplePrep®:

SimplePrep® X8 to wszechstronny zautomatyzowany instrument do lizy komórek i ekstrakcji kwasów nukleinowych zaprojektowany do szybkiego izolowania DNA lub RNA z trudnych do oświetlenia próbek bakterii w złożonych matrycach próbek w ciągu zaledwie 6 minut. Próbki są szybko oświetlane, a następnie oczyszczane w prawdziwym przepływie pracy bez użycia rąk bez potrzeby żmudnych etapów wirowania lub czasochłonnych okresów inkubacji. SimplePrep® X8 wykorzystuje samodzielne, jednorazowe wkłady do szybkiego ekstrakcji kwasów nukleinowych z 1 do 8 próbek jednocześnie, zapewniając wysoką wydajność kwasów nukleinowych gotowych do PCR, nawet gdy obecne są wysokie stężenia inhibitorów PCR.

Umowa obejmuje sprzedaż do następujących krajów:
Norwegia, Dania, Islandia, Finlandia, Szwecja i Niemcy